BEŽIČNE MREŽE

BEŽIČNE MREŽE-pouzdan Internet za goste, a posebice za DOMAČE

Category : Uncategorized

Bežične mreže

Bežična tehnologija s kojom radimo u ARCUS-u  je bazirana na najnovijim Mikrotik  proizvodima, kao što su Access Point-ovi, Bridg-evi, Controlleri, te klijentske kartice, koji podržavaju sadašnje i osiguravaju kompatibilnost s budućim standardima. Implementacija se provodi u dva osnovna segmenta, na LAN internoj mreži, te povezivanjem lokacija udaljenih i do 40 km zračne linije.Arcus Ingenium d.o.o.  radi sa MIKROTIK bežičnom opremom koja ima slijedeće karakteristike:

  • Vrlo jednostavan pristup mrežnim resursima, te pruža veću mobilnost i produktivnost zaposlenika, uz smanjene troškove održavanja same mrežne opreme.
  • Radi na nelicenciranim frekvencijama, tako da ne postoji potreba za plaćanjem frekvencijskog pojasa.
  • Upotrebljava najnovije 802.11g, 802.11n i 802.11ac standarde koji omogućavaju najviše moguće brzine prijenosa podataka
  • Siguran prijenos podataka unutar bežične mreže.

Mogućnosti implementacije bežičnih rješenja

  • Instalacija Acces point-ova na kojima su osposobljene antene različitih jakosti i smjera širenja signala (odgovarajuće antene za lokacije koje imaju posebne potrebe glede pokrivenosti širenja signala).
  • Uspostava bežične veze između klijenata i Access point-ova, sa autentikacijom RADIUS poslužitelja
  • Implementacija Bridge uređaja na lokacijama koje zahtijevaju bežičnu vezu, a udaljenosti su prevelike za signalno pokrivanje sa Access point-ovima.
  • Implementacija Workgroup bridge uređaja koji se vezuju na Access point, ali se postavljaju zbog potrebnog dodatnog bandwith-a za određeni broj korisnika na određenom bežičnom segmentu mreže.